Logo Aurovitas Logo Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Kształcenia Specjalistycznego

Poznaj naszych mistrzów

dr n. med. Paweł Brudkiewicz

Psychiatra

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM i w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Uczestnik licznych kursów, konferencji i warsztatów. Założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Jego zainteresowania kliniczne obejmują: zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, psychofarmakologię, psychoedukację, farmakoterapię choroby alkoholowej, motywację osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc w problemach, które legły u podłoża uzależnienia.

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Psychiatra

Profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie psychiatrii klinicznej, zaburzeń depresyjnych oraz choroby dwubiegunowej, od 2013 redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na lata 2022–2025.

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Psychiatra

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

dr n. med. Sławomir Jakima

Seksuolog, psychiatra

Psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej - oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, ASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń.

prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz

Psychiatra

Profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dyplom lekarski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 1979 i na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe i awanse akademickie (od 1993 – adiunkt, od 2012 – profesor nadzwyczajny). Pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii uzyskał w 1982; drugi stopień w 1987. W latach 1983–1992 pracował jako kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów i Pracowników Szkół Wyższych w Poznaniu. Publikował m.in. w czasopismach takich jak: „General Hospital Psychiatry”, „Journal of Nervous and Mental Disease” oraz „Psychiatria Polska”. Wraz z Januszem Rybakowskim jest współautorem Leksykonu manii i depresji (Termedia, Poznań 2010). Jest także współautorem podręcznika Psychiatria w praktyce ratownika medycznego (red. nauk. Jan Jaracz, Amelia Patrzała, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014).

dr n. pr. Marek Koenner

Doktor nauk prawnych

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Prowadzi Kancelarię od ponad 15 lat. Przez 5 lat był sędzią i orzekał w sądach cywilnych i gospodarczych. Ponadto przez 8 lat uczył na Uniwersytecie Gdańskim procedury cywilnej.

Zbigniew Kowalski

Trener komunikacji interpersonalnej

Od 2000 roku prowadzię treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 100 000 osób, w tym ponad 55 000 lekarzy, 25 000 farmaceutów, 7 000 pielęgniarek, 13 000 pracowników z ponad 100 firm farmaceutycznych i medycznych oraz ponad 10 000 pracowników firm innych branż (finanse, FMCG, przemysł).

Oskar Luty

Adwokat

Związany z branżą medyczną i farmaceutyczną od ponad 15 lat. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, medycznych, aptek, lekarzy, farmaceutów oraz organizacji naukowych i branżowych. Posiada duże doświadczenie negocjacyjne i procesowe, a także w zakresie formułowania strategii marketingowych, dystrybucyjnych oraz regulacyjnych.

mgr Ewa Małachowska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Psycholog, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Seksuolog Kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoim pacjentom pomaga w problemach takich jak pochwica, dyspareunia. psychogennych zaburzeniach erekcji i wielu innych.

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Psychiatra

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeutka. Adiunkt dydaktyczno-naukowy Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor ds. lecznictwa oraz lekarz Kierujący Oddziałem Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych z zakresu psychiatrii, psychometrii oraz uzależnień. Redaktor naukowy 5 publikacji z zakresu psychiatrii i uzaleznień. m.in. Komunikacja lekarz-pacjent-rodzina, Poporodowe zaburzenia psychiczne, Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorka 47 rozdziałów w monografiach naukowych.

prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski

Psychiatra

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dyplom lekarski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 1969 i na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe i awanse akademickie (doktorat w 1973, habilitacja w 1980; obie rozprawy dotyczyły leczenia nawrotów chorób psychicznych litem). Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w 1990. Autor szeregu publikacji m.in. w czasopismach takich jak: „Molecular Psychiatry", „The American Journal of Psychiatry", „JAMA Psychiatry", „The Lancet”, „Neuropsychobiology" oraz „Psychiatria Polska”.

prof. dr. hab. n. med. Filip Rybakowski

Psychiatra

Kieruje Kliniką Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną dotyczącą cech temperamentu i czynników genetycznych w jadłowstręcie psychicznym obronił w roku 2008. Specjalizację w zakresie psychiatrii zdobył w roku 2004, a tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskał 3 lata później. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących etiopatogenezy i farmakoterapii zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Psychiatra

Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego w roku 2008 objęła funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii UMB. W roku 2013 odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Główny obszar zainteresowań prof. Szulc obejmuje badania neuroobrazowe, przede wszystkim spektroskopię rezonansu magnetycznego. Zespół kierowany przez prof. Szulc jako pierwszy w Polsce opublikował szereg prac na temat wyników spektroskopii protonowej 1H MRS mózgu w schizofrenii.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, neurolog, epileptolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, pracownik przyklinicznej Poradni Psychiatrycznej, nauczyciel akademicki. Były Konsultant Wojewódzki oraz Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Twórca pierwszej w Polsce Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.