Logo Aurovitas Logo Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Kształcenia Specjalistycznego

Moduły edukacyjne

dr n. med. Sławomir Murawiec prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
prof. dr. hab. n. med. Filip Rybakowski dr n. med. Paweł Brudkiewicz
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc lek. Magdalena Więdłocha
prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski