Regulamin kształcenia w ramach kursu „Omówienie wybranych zagadnień dotyczących ADHD u osób dorosłych”§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki kształcenia na platformie edukacyjnej  „Akademia Mistrzów Psychiatrii” w ramach kursu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji o zagadnienia dotyczące rozpoznawania, diagnozowania oraz leczenia ADHD u osób dorosłych.
 2. Organizatorem kształcenia jest Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Mysiadle przy ul. Aronii 10A, 05-500 Mysiadło wpisana do rejestru przedsiębiorców, XIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 682312,  NIP 5223094302, Regon 367606445, zwany dalej „Organizatorem".

 

§2

Uczestnicy

 

 1. Brać udział w procesie kształcenia mogą:
 1. Lekarze w trakcie lub po zakończeniu specjalizacji z psychiatrii.

§3

Harmonogram publikacji wykładów

Nowe wykłady oraz prezentacje, będą udostępniane użytkownikom platformy według następującego harmonogramu:                      

8. 06.2020 ADHD – objawy współwystępujące - wykład - prof. Filip Rybakowski        

15.06.2020 Rozpoznanie oraz farmakoterapia - wykład - prof. Filip Rybakowski       

22.06.2020 Wytyczne diagnozowania ADHD u dorosłych - wykład - dr Paweł Brudkiewicz            

29.06. 2020 Rozpoznawanie ADHD - wykład - dr Paweł Brudkiewicz            

6. 07. 2020 Farmakoterapia(Metylofenidat) - wykład - dr Paweł Brudkiewicz      

13.07. 2020 Farmakoterapia (Atomoksetyna)  - wykład - dr Paweł Brudkiewicz

20.07. 2020 Praktyczne wskazówki diagnostyczne cz.1 +prezentacja - wykład - dr Paweł Brudkiewicz    

27.07. 2020 Praktyczne wskazówki diagnostyczne cz.2 +prezentacja - wykład - dr Paweł Brudkiewicz

3 .08. 2020 Przebieg leczenia oraz choroby - webinar - prof. Filip Rybakowski

10.08. 2020 Kryteria diagnozowania ADHD u osób dorosłych - webinar - prof. Filip Rybakowski     

17.08. 2020 W jaki sposób leczyć ADHD - webinar - prof. Filip Rybakowski

24.08. 2020 Przeciwwskazania oraz alternatywy do psychostymulantów - webinar - prof. Filip Rybakowski

31.08. 2020 ADHD i współchorobowość - webinar - prof. Filip Rybakowski             

Użytkownik ma możliwość wielokrotnego wyświetlenia materiału, może wznowić oglądanie w dowolnym momencie po zalogowaniu na swoje konto użytkownika. O fakcie publikacji nowego materiału szkoleniowego użytkownik informowany jest drogą mailową. Po publikacji ostatniego wykładu wideo, na stronie udostępniony zostanie test wiedzy.

 

§4

Warunki udziału w procesie kształcenia

 

 1. Celem wzięcia udziału w procesie kształcenia, Uczestnik powinien:
 1. Założyć konto na portalu Akademia Mistrzów Psychiatrii - należy podać m.in. imię i nazwisko, adres aktualnego miejsca pracy, nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło, numer PWZ,
 2. Zapoznać się z treścią oświadczeń, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. systematycznie zapoznawać się materiałami merytorycznymi publikowanymi na portalu akademiamistrzówpsychiatrii.pl
 4. uzyskać wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony po opublikowaniu ostatniego wykładu na poziomie nie mniejszym 70% poprawnych odpowiedzi

 

§5

Materiał merytoryczny serwisu

 

 1. Wszystkie materiały merytoryczne są dostępne na stronie akademiamistrzówpsychiatrii.pl. Uczestnik powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami dostępnymi na stronie akademiamistrzówpsychiatrii.pl, opublikowanymi w ramach Modułu „Omówienie wybranych zagadnień dotyczących ADHD u osób dorosłych”
 2. Materiały szkoleniowe obejmują wykłady wideo.

§6

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, imienia, nazwiska lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w procesie kształcenia będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.