Regulamin kształcenia w ramach kursu „Omówienie wybranych zagadnień dotyczących ADHD u osób dorosłych”Regulamin kształcenia w ramach kursu "Psychiatria dzieci i młodzieży" dostępny wkrótce.
W razie pytań skontaktuj się z koordynatorem projektu pod adresem katarzyna.rutkowska@neo-vinci.pl