Polityka prywatności Neo-Vinci sp. z o.o.Dane osobowe zbierane są przez Neo-Vinci Sp. z o.o., ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa jako administratora danych w ramach serwisu akademiamistrzowpsychiatrii.pl.

W ramach portalu Akademia Mistrzów Psychiatrii współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000671478.

Neo-Vinci spełnia obowiązki dotyczące prywatności i przestrzega wszystkich przepisów i regulacji w zakresie, w jakim obowiązują one w jurysdykcjach, w których Neo-Vinci prowadzi działalność. Podsumowanie kluczowych elementów polityki prywatności Neo-Vinci przedstawiono poniżej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia przyczynę przetwarzania, sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy ochronę wszystkich dostarczonych danych osobowych, sposób wykorzystania tych informacji oraz prawa, które można egzekwować w odniesieniu do swoich danych.

 

Polityka prywatności Neo-Vinci


Neo-Vinci jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności usługobiorców i osób kontaktujących się z nią.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia:

 

1. Kiedy obowiązuje ta polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zebranych przez Neo-Vinci w ramach projekt prowadzonego przez serwis internetowy akademiamistrzowpsychiatrii.pl

Dane kontaktowe administratora: Neo-Vinci Sp. z o.o. ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, admin@neo-vinci.pl

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Jakie informacje osobowe gromadzimy i dlaczego je zbieramy


Zbieramy dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, zawód, numer telefonu, PWZ, datę ukończenia specjalizacji lekarskiej oraz nazwę i lokalizację organizacji użytkownika. W ramach niektórych projektów zbieramy również dodatkowe dane od użytkowników takie jak: adres zamieszkania, datę urodzenia czy też płeć. Zbieramy informacje o użytkowniku, ponieważ:

 

3. Jak zbieramy informacje


Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy dwa rodzaje danych lub informacji:

(a) Informacje przekazywane konkretnie przez użytkownika

W niektórych przypadkach użytkownik musi podać dane osobowe, jeśli chce otrzymać określoną usługę lub wziąć udział w danej czynności.

Może on podać niektóre dane osobowe, które nie są wymagane, ale są bezpośrednio związane z naszymi funkcjami i działaniami. Tego rodzaju informacje zazwyczaj umożliwiają nam ulepszanie lub poszerzanie oferowanych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych opcjonalnych informacji, nadal będziemy mogli zaoferować mu daną usługę, chociaż może być mniej opcji, niż gdyby użytkownik dostarczył dane opcjonalne.

Jeśli użytkownik przekaże nam niezamówione informacje, których nie wymagamy lub które nie są bezpośrednio związane z naszymi zadaniami lub działalnością, możemy być zobowiązani do ich zniszczenia lub usunięcia, o ile jest to zgodne z prawem i zasadne.

W niektórych przypadkach poprosimy użytkownika o potwierdzenie, że zgadza się na określone działanie, takie jak wyraźne wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera lub innych informacji marketingowych. Zawsze można zrezygnować z otrzymywania wiadomość e-mail od Neo-Vinci, klikając link anulowania subskrypcji na końcu e-maila lub wchodząc na naszą stronę zarządzania subskrypcjami e-mail tu (https://akademiamistrzowpsychiatrii.pl/profile/).

(b) Automatyczne zbieranie

Możemy użyć funkcji przeglądarki zwanej plikiem cookie, aby przypisać komputerowi „identyfikator użytkownika”. Pliki cookie nie zawierają informacji, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika - identyfikują jednie komputer użytkownika na naszych serwerach.

Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia określonej funkcjonalności, zapamiętania preferencji naszych użytkowników i monitorowania sposobu korzystania z witryny. Pomagają nam zwiększyć użyteczność strony internetowej i spersonalizować naszą zawartość, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika.

Zazwyczaj pliki cookie wygasają po zakończeniu każdej sesji w przeglądarce. Użytkownik może jednak ograniczyć lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Proszę zapoznać się z punktem „Pomoc” przeglądarki lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić w wielu różnych przeglądarkach. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik wyłączy wszystkie pliki cookie, doświadczenia użytkownika mogą ulec pogorszeniu.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawę prawną przetwarzania pozostałych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – uczestnictwa w projekcie akademiamistrzowpsychiatrii.pl) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w celu marketingu bezpośredniego).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez serwis internetowy akademiamlodegopsychiatry.pl. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości uczestnictwa w ww. projekcie.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

5. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika?

 


Zachowamy dane użytkownika tak długo, jak to konieczne do zastosowań określonych w niniejszej polityce. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie danych przed tym czasem, możemy nie być w stanie tego zrobić z powodu ograniczeń technicznych, prawnych, regulacyjnych i umownych. Na przykład, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, będziemy musieli zachować imię i nazwisko oraz dane teleadresowe użytkownika do celów utajnienia.

Jeśli użytkownik poprosi o zamknięcie swojego konta, zrobimy to tak szybko, jak to możliwe, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków związanych z kontem. Dane osobowe z zamkniętych kont są zachowywane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, zapobieżenia oszustwom, pobrania należnych opłat lub rozstrzygnięcia sporów.

Jeśli wycofamy produkt lub usługę, np. portal edukacyjny, możemy albo zarchiwizować, albo usunąć informacje, które użytkownik do niego wniósł.

 

6. Kto ma dostęp do informacji użytkownika


Możemy przekazać dane użytkownika dostawcom/partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy do świadczenia usług związanych z wykorzystywaniem danych w naszym imieniu, na przykład w przypadku usług dostawczych lub agencji badań rynkowych. Możemy również wykorzystywać dostawców do zbierania informacji w naszym imieniu, ale korzystanie z tych informacji będzie nadal podlegać tej polityce.

Jeśli dostarczymy użytkownikowi usługę zależną od wieku lub miejsca zamieszkania i mamy obowiązek zweryfikować te informacje, możemy przekazać dane użytkownika stronie trzeciej, aby przeprowadziła dla nas weryfikację.

Ujawnimy dane użytkownika firmom zewnętrznym do ich celów, w tym marketing, wyłącznie gdy otrzymamy zgodę użytkownika.

Neo-Vinci Sp. z o.o. na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

7. Pliki cookie używane na tej stronie


Google Analytics™

Używamy Google AnalyticsTM do mierzenia, które strony w naszej witrynie wzbudzają największe zainteresowanie i do tworzenia naszej strategii treści, abyśmy mogli zapewnić treści możliwie najlepszej jakości.

 

8. Ujawnianie informacji


Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom, organizacjom i osobom prywatnym, o ile nie zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

9. Dostęp i kontrola użytkownika


Dostęp

Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych od Neo-Vinci, która może posiadać jego dane (bezpłatnie, oprócz wyjątkowych okoliczności). Użytkownik może również poprosić Neo-Vinci o poprawienie wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych (bezpłatnie).

Można złożyć taki wniosek, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@neo-vinci.pl lub do swojego opiekuna biznesowego.

Aktualizowanie informacji użytkownika
Prosimy aktualizować swoje dane osobowe lub poinformować nas o zmianach lub nieścisłościach. Można zaktualizować swoje dane, na przykład adres e-mail, przez "Moje konto" lub podobną zakładkę, jeśli jest się subskrybentem. Można również wysłać e-mail do naszego zespołu na adres admin@neo-vinci.pl

Kontrolowanie marketingu bezpośredniego

Użytkownik może zmienić zdanie na temat otrzymywania od nas marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami na poniższe dane lub postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości.

Kontrolowanie innych wiadomości

Użytkownik może kontrolować komunikację, taką jak biuletyny i inne informacje o wybranych usługach, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości. Użytkownik nadal może otrzymywać inne wiadomości, które są istotne dla wybranych przez niego usług, ale nie odnoszą się do tego konkretnego rodzaju wiadomości. W takim przypadku użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w ten sam sposób.

 

10. Ochrona informacji użytkownika


Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które użytkownik nam przekazuje. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Mimo że takie linki są udostępniane dla wygody użytkownika, należy pamiętać, że praktyki związane z obsługą informacji w połączonych witrynach internetowych mogą nie być takie same jak nasze.

 

11. Zmiany Polityki prywatności


Od czasu do czasu możemy przeglądać i aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wszystkie posiadane przez nas informacje będą podlegały najnowszej zaktualizowanej polityce.

 

12. Informacje o przysługujących prawach

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za jego pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem admin@neo-vinci.pl

 

13. Dane do kontaktu


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@neo-vinci.pl